बच्चाको अगाडि मोबाइलमा मात्र झुन्डिएर बस्ने अनि छोराछोरीले पटक्कै पढ्दैनन् भन्ने!