बिर्सिएका बस्तीमा चिसा ‘हामी’हरु
डा धर्मागत भट्टराई