छाउपडीले निम्त्याएको मानसिक विक्षिप्तता
डा. सुभाष लामिछाने