डा. भगवान, जवाफ देऊ, मेरो बच्चा कसरी मर्‍यो?
कमला थापा