आश्वासन दाहाल
पाठक विचार
लताको नेपाली कनेक्सन 
आश्वासन दाहालसोमबार, माघ २४, २०७८
किताब
सामाजिक संरचनालाई खोतलखातल गर्ने ‘हंस’
आश्वासन दाहालसोमबार, मंसिर २२, २०७७