काठमाडौं, असार ७
केटाकेटीका कुरा
अलमलमा केटाकेटीहरू
काठमाडौं, असार ७ सोमबार, असार ७, २०७८