जेरार्ड तोफाँ
जेरार्ड तोफाँ
विचार
संसारलाई पनौती चिनाउने जेरार्ड तोफाँको अनुभव
जेरार्ड तोफाँ मंगलबार, फागुन १७, २०७८