शिद्धार्थ मल्ल
शिद्धार्थ मल्ल
केटाकेटीका कुरा
सबैलाई चाहिने पानी
शिद्धार्थ मल्ल आइतबार, भदौ १३, २०७८