सेतोपाटी ग्लोबल
अमेरिका
स्थानीय सहरका मेयरसँग अन्तरक्रिया
सेतोपाटी ग्लोबल आइतबार, असार ११, २०७४
अन्य
क्याथोलिकहरूको केन्द्र रोममा मौलाकालिका मन्दिर
सेतोपाटी ग्लोबल मंगलबार, वैशाख १२, २०७४