सेनेका कोइराला बस्नेत
सेनेका कोइराला बस्नेत
केटाकेटीका कुरा
सेनेका र बानी
सेनेका कोइराला बस्नेतबुधबार, फागुन ११, २०७८