प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने
-पोष्टबहादुर बस्नेत