संविधानको ४ भाग र ५७ धारा पारित,अर्को बैठक भोलि १० बजे
बिष्णु बुढाथोकी