गोरखाका राजा राम शाह र भुटानी धर्मराजा नमग्यालले जोडेको सम्बन्ध

भुटानको ४०० वर्षको कथा- अंक १

गोरखाका राजा राम शाह र भुटानी धर्मराजा नमग्यालले जोडेको सम्बन्ध