पचली भैरवले किन साट्थे राजासँग खड्ग?

कथायेँ: अध्याय तीन

पचली भैरवले किन साट्थे राजासँग खड्ग?