'सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौं'

सुधारको बाटो

'सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौं'