'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभएसम्म यो अस्थिरता रहन्छ'

सुधारको बाटो

'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नभएसम्म यो अस्थिरता रहन्छ'