'नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सफल नभएसम्म समाजवाद आउँदैन'

सुधारको बाटो

'नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सफल नभएसम्म समाजवाद आउँदैन'