सुरूप-सुरूप पिउने, सँगसँगै उठ्ने शेर्पाको चलन

स्थानीय रक्सीको संस्कृति

सुरूप-सुरूप पिउने, सँगसँगै उठ्ने शेर्पाको चलन