पलायन भएको एक डाक्टरको कथा

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो

पलायन भएको एक डाक्टरको कथा