नेपालको स्वतन्त्रता सदियौंसम्म सुनिश्चित गर्न चन्द्रशमशेरले गरेको त्यो सन्धि

१९२३ को सन्धि

नेपालको स्वतन्त्रता सदियौंसम्म सुनिश्चित गर्न चन्द्रशमशेरले गरेको त्यो सन्धि