नेपाल स्वतन्त्र राख्न ५४ बाघ, २६ गैंडा मारिएको 'शिकार कूटनीति'

१९२३ को सन्धि

नेपाल स्वतन्त्र राख्न ५४ बाघ, २६ गैंडा मारिएको 'शिकार कूटनीति'