अनि चन्द्र शमशेरले भने– त्यो उडाइदे!

१९२३ को सन्धि

अनि चन्द्र शमशेरले भने– त्यो उडाइदे!