'नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य हुँदा सबैभन्दा बढी खुसी भएको थिएँ'

हामी आममान्छे

'नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य हुँदा सबैभन्दा बढी खुसी भएको थिएँ'