रूपन्देही-२ मा अझसम्म सुरू भएन मतगणना, भएको के हो?