'म मानव होइन, दानव पनि होइन'

कथायेँ: लाखेका कथा

'म मानव होइन, दानव पनि होइन'