जहाँ मनसुनी बादलले अन्यत्रभन्दा धेरै पानी पार्छ

युवराज श्रेष्ठ

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, जेठ २९