गोमाले त्यस्तो के भोगिन्, जुन लेख्न उनी ५३ वर्षमा स्कुल गइन्

अक्षर काका

अक्षर काका

काठमाडौं, असार १०