एक 'ड्रप आउट' डाक्टरको कथा

अक्षर काका

अक्षर काका

काठमाडौं, जेठ ३१