सप्तकोसीमा उच्च बाँध १५ जिल्ला खतरामा
उदयपुर, भदौ ६