जुन १ सम्ममा अमेरिकामा कोरोनाका कारण प्रतिदिन ३ हजारको मृत्यु हुनसक्ने
एजेन्सी न्यू योर्क, वैशाख २४