अमेरिका
मैले भोगेको अमेरिका
रेजिना कार्की बिहीबार, जेठ २३, २०७६