चीनले कुकुरलाई 'पशुधन'बाट 'घरपालुवा' जनावरमा पुनःवर्गीकरण गर्‍यो
एजेन्सी चीन, चैत २९