दोक्लम क्षेत्रमा थप सैनिक पठाउने चीनको चेतावानी
बेइजिङ, साउन ९