चीनले एक घण्टामा ३५० किलोमिटर चल्ने रेल सेवा सुरू गर्दै
सेतोपाटी चीन, भदौ ७