फ्रान्स
फ्रान्समा नयाँ शक्तिको पूर्ण  बहुमत
रामचन्द्र भण्डारी सोमबार, असार ५, २०७४
फ्रान्स
फ्रान्समा नयाँ शक्तिको दुई तिहाइ बहुमत पक्का
रामचन्द्र भण्डारी सोमबार, जेठ २९, २०७४