राष्ट्रपतिको अंगरक्षकको पिटाइले फ्रान्समा ल्याएको भूकम्प

रामचन्द्र भण्डारी

रामचन्द्र भण्डारी

पेरिस, फ्रान्स, साउन १३