आपराधिक समूहले बाटो छेकेर आक्रमण गर्दा भारतको कानपुरमा ८ प्रहरी मारिए
एजेन्सी उत्तर प्रदेश, कानपुर, असार १९