जापानमा हुने 'सुर्य ईन्टरनेशनल अवार्ड'को भोटिङ शुरु