जापानी सम्राट्समक्ष राणाले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाइन्
टोकियो, असार १०