जितपछि जापानी प्रधानमन्त्रीको ध्यान उत्तर कोरियातिर 
एजेन्सी काठमाडौं, कात्तिक ६