साउदी गुप्तचर अधिकारीको आदेशमा पत्रकार खसोग्जीको हत्या, राजकुमार अनभिज्ञ रहेको दावी