बाढीपीडितहरुका निम्ति चर्पी निर्माणमा सघाए स्वीसबासीहरुले
 सेतोपाटी ग्लोबल स्विस, भदौ ४