दक्षिण कोरियामा बुस्टर डोज लगाउने अवैधानिक मजदुरको जरिवाना मिनाहा, प्रवेशाज्ञा प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने