'पोर्चुगलमा तपाईँहरुलाई किन दूतावासको आवश्यक पर्यो?'
विष्णु पौडेल