साउदीका महिलाले आइतबारबाट सवारी चलाउन पाउने
रासस रियाद, असार ८