कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएका प्रतिबन्ध र भ्याक्सिनविरूद्ध लण्डन र बर्लिनमा हजारौंको प्रदर्शन
एजेन्सी लण्डन, भदौ १४