सुनसरीमा हंगामाको कारण बनेका कलाकार खेशारीलाल यादव

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, माघ ५