आश्वासन दाहाल
पाठक विचार
लताको नेपाली कनेक्सन 
आश्वासन दाहाल आइतबार, माघ २३, २०७८
किताब
सामाजिक संरचनालाई खोतलखातल गर्ने ‘हंस’
आश्वासन दाहाल सोमबार, मंसिर २२, २०७७