विराटनगर हाँक्ने जिम्मा पाएका तेस्रो कोइराला

राजु अधिकारी

विराटनगर, जेठ ७