'नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्नेहरू इलाम पुगेका रहेनछन्'